Home » Portfolio » Archief

Archief

Precisie landbouw

Bij Altic gaf Eveline sturing aan het onderzoeksteam en was daarbij projectleider van de ontwikkeling van taakkaarten aan de hand van een bodemscan ten behoeve van precisielandbouw. Het product werd in samenwerking met Dacom ontwikkeld waarbij een teler nauw betrokken was. Met deze taakkaarten, voor in de GPS apparatuur op de trekker, kan een teler variabel bemesten of poten.

Teelt de grond uit

t_droppedImage_1

Bij PPO-AGV heeft ze als projectleider van een onderzoeksteam aan het kennisbasis project ‘Teelt de grond’ gewerkt. Doel van het project was het verminderen van nutrientenuitspoeling door uitspoelingsgevoelige gewassen uit de grond te gaan telen. Met het projectteam werd met behulp van literatuurstudies verdieping gegeven aan het ontwerp van praktijksystemen door telers. Systemen waren bijvoorbeeld sla en prei op water, laanbomen en appel in containers, zomerbloemen op zand. Systemen moesten ten eerste voldoen aan de behoeften van de plant, maar daarnaast ook passen binnen de bedrijfsvoering, passen in het landschap en duurzaam zijn.

LCA: lokale voedselproductie, bemestingtypes, biomassa en vergisting

stroomschema Lca mais

LCA staat voor Levens Cyclus Analyse. Dat is het doorrekenen van de duurzaamheid van een proces. Ter voorbereiding van de nieuwe woonwijk Oosterwold in Almere heeft Eveline een energie en broeikasgasbalans opgemaakt om te berekenen hoeveel duurzamer lokale voedselproductie is ten opzichte conventionele voedselproductie, waarbij voedsel getransporteerd wordt. Tevens heeft ze berekend wat duurzamer is, pompoen en aardappel lokaal geteeld en opgeslagen vergeleken met import buiten het groeiseizoen. Ook heeft ze verschillende typen meststoffen op deze manier met elkaar vergeleken. Dat waren kunstmest versus drijfmest, vaste mest, compost en digestaat.

In het kader van de ‘energieboerderij’ heeft ze een energiebalans opgemaakt voor de de teelt van de energiegewassen mais, suikerbiet en koolzaad. Hoeveel energie is er nodig voor de teelt en hoeveel energie levert het op? Niet alleen de teelt, ook de verwerking tot het energieproduct werd meegenomen in de berekeningen.

Minimalisatie pesticiden

droppedImage_4

In de gangbare akkerbouw is pesticidengebruik een onderdeel van de bedrijfsvoering. Met slimme technieken is het mogelijk minder pesticiden te gebruiken met gelijke opbrengsten. Bij PPO was Eveline projectleider van onderzoek naar minimaal pesticidengebruik.

Promotie Biodiversiteitsontwikkeling in mengteeltsystemen

t_droppedImage

Promotieonderzoek naar de ontwikkeling van wilde akkerflora, nematoden, en loopkevers in 8 verschillende biodiverse gewasmengsels. Metingen van de hoeveelheid opbrengst en de kwaliteit. Het onderzoek had een maatschappelijke component. Samen met WUR_LEI zijn stakeholders betrokken bij het project en is de belevingswaarde van de akkers onderzocht. Gewascombinaties waren variëteiten gerst of rogge, met semi-bladloze erwt, met akkerkruiden, of met beide.