Adviesbureau voor innovatieve plantenteelt

Feeding the city. InnoPlant is een adviesbureau voor stedelijke voedselproductie. InnoPlant denkt mee, ontwerpt en realiseert innovatieve voedselsystemen.

Permacultuur als inspiratiebron voor moderne teelttechniek

InnoPlant haalt inspiratie uit de permacultuur voor het ontwerp van moderne teelten. Idee is de natuur gebruiken in plaats van tegenwerken. Resultaat is telen in een natuurlijk ecosysteem!

Feeding/ Greening the City

U wilt uw klanten op innovatieve wijze kennis laten maken met functioneel groen in openbare ruimtes, woongroepen of kantoorbouw? Resultaat is telen in zowel horizontale danwel vertikale teelten, met het plezier van oogsten uit eigen teelt. Waarbij het optimaliseren van de leefbaarheid, het verbeteren van het lokale klimaat en het produceren van eigen voedsel het logische gevolg is. Innoplant ontwerpt en realiseert in samenspraak met u het innovatieve groensysteem of combinatie daarvan.

Agro-Ecologisch Advies

InnoPlant geeft advies voor onderzoek naar functionele en rendabele toepassing van biodiversiteit in teelten. Promotieonderzoek naar biodiversiteit in teelten en praktijkonderzoek naar polyculturen in de kas zijn de sleutel naar ontwerp van evenwichtige agro-ecosystemen. Zie projecten.

Permacultuur (woon)boerderij

Ontwerp van zelfvoorzienende (woon)boerderij in co-creatie met de gebruiker op het gebied van energie, water en voedsel geïnspireerd op de natuur. Uitwerking is inclusief verdienmodel.