Home » Nieuws » Biodivers teeltsysteem levert zeker rendement op

Biodivers teeltsysteem levert zeker rendement op

ALMERE – Telers beseffen wel degelijk dat een biodivers teeltsysteem economisch rendement oplevert. Dat bleek vorige week tijdens het symposium ‘Meer rendement voor Biodiversiteit’, georganiseerd door de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en InnoPlant, het adviesbureau voor innovatieve plantenteelt.

Tijdens het symposium spraken de deelnemers over de kansen die er liggen rondom de verduurzaming van de glastuinbouwteelten en de ketens waar deze deel van uitmaken. Expert op dit gebied is de Almeerse Eveline Stilma, doctor in de plantenteelt en schrijfster van het boek ‘Polyculturen in de Kas’, dat is gepubliceerd door Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland en Ministerie van Economische Zaken. Stilma toonde in haar presentatie aan dat de stabiliteit van een teeltsysteem wordt bepaald door het onderlinge functionele verband tussen de soorten. Kennis van deze complexe relaties is dan ook van groot belang in het vormgeven van een functioneel biodivers teeltsysteem. En zo’n systeem kan dan zeer rendabel zijn.

Sluipwesp

Stilma toonde aan hoe biologische telers economisch flinke winst kunnen boeken door het slimmer inzetten van de sluipwesp. Dit diertje doodt nu op natuurlijke wijze de rupsen die de teelt kunnen verstoren. ‘Die eitjes van de sluipwesp komen goed terecht’, zo hield Stilma de aanwezigen voor. ‘Maar heeft de sluipwesp zelf wel voldoende te eten? En wat gebeurt er met de sluipwesp als de kas geruimd wordt?’. Het antwoord was even schokkend als verhelderend: het dier sterft waardoor de teler genoodzaakt is nieuwe sluipwespen te kopen. Door hier slimmer mee om te gaan kan een teler een besparing realiseren van maar liefst 6,50 euro per vierkante meter (7 euro tegenover 50 cent)

Werkgroepen

In werkgroepen vanuit de keten worden de vragen die kwamen opborrelen tijdens het symposium verder uitgewerkt om zo daadwerkelijk verder stappen te kunnen maken rondom de verduurzaming van de teelten.

Naast de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland en InnoPlant werd het symposium mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland, Greenpoort West-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, Biobest Nederland en Royal Brinkman.

Verslag

Het verslag van de bijeenkomst en de presentaties zijn te downloaden op de site van NMF. Zie link

Comments are closed.