Home » Agro-Ecologisch advies » Biodiversiteit in de gangbare tuinbouw. Hoe zit dat?

Biodiversiteit in de gangbare tuinbouw. Hoe zit dat?

zo

of zo…

Met name de akkerbouw, veeteelt en fruit/ bomenteelt worden als belangrijke speler gezien als het biodiversiteit betreft. Zij nemen namelijk een groot gedeelte van het groene grondoppervlak in Nederland op zich. De tuinbouw daarentegen is een gesloten teelt.

Het Westland

De meeste kassen staan in het Westland. Dat is een dicht bevolkt gebied met een toenemende verstedelijking. Alhoewel de tuinbouw zeer technologisch is, weten tuinders toch ook goed gebruik te maken van ecologie. Werken met natuurlijke vijanden om plagen te bestrijden is ze niet vreemd.

Meerdere organisaties betrokken

En nu, gaat de tuinbouw werk maken van biodiversiteit rondom de kas én daarbij biodiversiteit in de kas verder uitbouwen. En dat doen zij niet alleen. Het gebied rondom de kas wordt namelijk niet alleen beheerd door tuinders, maar ook door de gemeente, het waterschap, het recreatieschap, onderzoek in het gebied gebeurt door een heel netwerk aan universiteiten (WUR, Leiden/ Naturalis) hogescholen (Inholland) en voorbereidend beroepsonderwijs (Wellant) in de randstad. Daarbij zijn er ook de bedrijven die natuurlijke vijanden ontwikkelen voor de kasteelten. Er zijn succesvolle biologische tuinders actief in het gebied, zij telen voor de supermarkt die meerdere prijzen kregen voor ‘beste supermarkt in groente en fruit’. Die kwaliteit komt dus bij onze BD tuinders vandaan! Lokale productie, puur natuur uit de kas. En er zijn ook zeer vooruitstrevende gangbare tuinders die graag meer biodiversiteit zien in de kas en hun omgeving. De brancheorganisatie GlastuinbouwNederland heeft biodiversiteit als speerpunt opgenomen in hun programma, met Helma Verberkt als trekker.

Community of Practise

Al deze partijen nemen deel in de Community of Practise biodiversiteit van de netwerkorganisatie GreenportWH. De CoP organiseer ik als projectleider biodiversiteit bij de GreenportWH in samenwerking met Woody Maijers van het innovatiepact. In de opstap ernaar toe spreek ik organisaties in het kader van het project praktijknetwerken biodiversiteit wat ik doe bij GlastuinbouwNederland.

Hebben jullie ook ideeën hoe de tuinbouw sterker kan worden met biodiversiteit, of wil je meer horen over het thema biodiversiteit in land- en tuinbouw laat het weten in de comments!

Eveline Stilma

Eveline Stilma is doctor in de plantenteelt, gepromoveerd op biodiversiteit in de landbouw en eigenaar van InnoPlant. Een adviesbureau voor innovatieve plantenteelt. Zij is gespecialiseerd in het ontwerp en ontwikkeling van innovatieve teeltsystemen. Die ecologisch zijn, economisch, technisch uitvoerbaar en sociaal haalbaar!

Stuur deze blog vooral door naar geïnteresseerde collega’s, familie of vrienden! Ben je nog geen abonnee, meld je aan voor nog meer berichten! De nieuwsbrief komt maandelijks uit en afmelden is altijd mogelijk.

Voor de contactgegevens van Eveline, klik hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *