Home » Agro-Ecologisch advies » Broeikasgassen besparen in circulaire landbouw

Broeikasgassen besparen in circulaire landbouw

 

Het is pas mogelijk om minder broeikasgassen uit te stoten als duidelijk is hoeveel gassen wanneer in de keten worden uitgestoten. Een levenscyclusanalyse (LCA) geeft inzicht. Eveline heeft bij Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (WUR) meerdere LCA’s uitgevoerd.

Projecten zijn:

Comments are closed.