Home » Uncategorized » Op weg naar een natuur-inclusieve tuinbouw

Op weg naar een natuur-inclusieve tuinbouw

Symposium over Natuur-inclusieve tuinbouw. 29 juni 2023 World Horti Centre, Naaldwijk. Zie hier voor het programma.

Door de stikstofcrisis is de Nederlandse landbouw onder een vergrootglas gelegd. Onze landbouw stoot teveel stikstof uit en dat is niet goed voor onze biodiversiteit. Niet alleen stikstof, maar ook een teveel energie- en pesticidengebruik is niet goed voor onze leefomgeving. De glastuinbouw staat hierdoor onder druk. De Keuringsdienst van Waarde maakte een programma over de (niet zo) bijvriendelijke plant en Lubach deed er nog een schepje bovenop met het grote energie- en pesticidengebruik door tuinders. Deze negatieve media aandacht heeft de tuinders en andere organisaties in de keten geraakt. Zij gaan op zoek naar duurzame oplossingen en hebben daar jullie steun voor nodig.

Nederlandse tuinbouw is uniek

De Nederlandse tuinbouw is wereldwijd uniek. Nederland is het tweede landbouwexportland ter wereld. Op de oppervlakte van met name provincie West Holland, produceren we voedsel en sierteeltgewassen voor de hele wereld. We zijn zeer succesvol door ons ecosysteem van samenwerkende organisaties, die geclusterd zijn in de Greenports. Een tuinder met een kennisvraag wordt direct geholpen. Dit maakt onze tuinbouw zeer hoog-technologisch en economisch succesvol. Voor een Nederlandse tuinder in het buitenland is veel moeilijker een gelijke productie te halen, omdat daar de kennisinfrastructuur ontbreekt.

Geschiedenis van de landbouw

Hoe is dat zo gekomen? Nederland heeft een lange geschiedenis wat landbouw betreft. We hebben als land ingezet op onze landbouwproductie en techniek. Nooit meer honger na de hongerwinter, plus we verdienden als land goed aan de landbouw. Nederland heeft daartoe jarenlang geïnvesteerd in onderzoek en Rijkslandbouwvoorlichting, met Universiteit Wageningen als wereldwijde koploper op het gebied van landbouwwetenschap. 

Duurzaamheid

Maar hoe zit het nu met duurzaamheid? Want dat we hoge opbrengsten kunnen halen, dat weten we, maar dat het niet zo fraai is voor de natuur en ons landschap, weten we inmiddels ook. De glastuinbouwregio moet voor 2027 de waterkwaliteit op orde hebben, of de tuinbouw komt hetzelfde lot toe als de veeteelt sector. De seinen staan op rood.

Samen werken aan biodiversiteit 

Sinds 2020 werk ik als Community Manager Biodiversiteit bij Greenport West Holland. Greenport West Holland is een netwerkorganisatie, grotendeels gefinancierd door de Provincie West Holland, die samenwerking tussen organisaties faciliteert. In een netwerk van circa 30 organisaties hebben we gezamenlijke ambities benoemd op het gebied van biodiversiteit. Twee jaar lang hebben we in netwerkgroepen kennis gedeeld. Tuinders in een project met Glastuinbouw Nederland hebben inheemse meerjarige biodiversiteit laten aanleggen door een natuuraannemer, die gespecialiseerd is in het aanleggen van biotopen voor bijzondere soorten. Zelfs de kievitsbloem bloeit er en de turkse mot, een kasplaag, werd vroegtijdig op natuurlijke wijze geparasiteerd. Deze natuur trekt bestrijders en bestuivers aan, en is zo geen gevaar voor een toenemende plaagdruk in de kas.

Voorlopers 

Tijdens het werk als Community Manager, en in mijn rol als projectleider praktijknetwerken biodiversiteit bij Glastuinbouw Nederland, kwam ik bij tuinders over de vloer die een hele andere visie hadden dan gangbaar. Zij waren al langere tijd op zoek met innovatieve toeleveranciers en adviseurs hoe zij hun teelten natuur-inclusief konden inrichten, om minder afhankelijk te worden van chemie. Zij activeerden hun bodemleven en maakten gebruik van biologische bestrijders. Deze telers hielden hun verhaal een beetje stil. Ze waren zo anders dan de rest. Zij zijn de voorlopers, de innovatievelingen die jarenlang kennis hebben ontwikkeld hoe de natuur weer een plek te geven in de hoogtechnologische teelt van gewassen. Met Greenport West Holland geven we hen een podium. Zij gaan hun verhaal vertellen aan het grote publiek. Hun verhalen worden afgewisseld door lezingen van wetenschappers, die vanuit fundamentele wetenschap de praktische ervaringen kunnen onderbouwen.

Symposium natuur inclusieve tuinbouw

Kom luisteren naar hun verhalen op het symposium over natuur-inclusieve tuinbouw. Geef deze tuinders het podium dat ze verdienen, laten we hun verhaal verspreiden en met elkaar elke tuinder gaan ondersteunen die hetzelfde pad wil gaan bewandelen. Deze en andere tuinders hebben onze hulp nodig om de transitie te volbrengen.

Zie hier voor het programma van het symposium en de mogelijkheid om aan te melden.  

Over de auteur

Eveline Stilma is doctor in de plantenteelt, gepromoveerd op biodiversiteit in de landbouw en eigenaar van InnoPlant, een adviesbureau voor innovatieve plantenteelt. Zij is gespecialiseerd in het ontwerp en ontwikkeling van innovatieve teeltsystemen. Die ecologisch zijn, economisch, technisch uitvoerbaar en sociaal haalbaar. 
Stuur deze blog vooral door naar geïnteresseerde collega’s, familie of vrienden. Ben je nog geen abonnee, meld je aan voor nog meer berichten! De nieuwsbrief komt maandelijks uit en afmelden is altijd mogelijk. 
Voor de contactgegevens van Eveline, klik hier 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *