Home » Blog » Symposium 12 februari: Meer rendement door biodiversiteit!

Symposium 12 februari: Meer rendement door biodiversiteit!

Symposium: meer rendement door biodiversiteit
Tijdens het symposium “Meer rendement door biodiversiteit’ -georganiseerd door Natuur en Milieufederatie Zuid Holland en InnoPlant- gaan we met telers in gesprek die ervaringen hebben met het gebruik van biodiversiteit in hun kasteelten. Wat kunnen we van hen leren en is er een cross-over mogelijk naar gangbare tuinbouw?

Ik ben benieuwd naar de uitkomst, u ook?

Bekijk het volledige programma op www.milieufederatie.nl.

Akkerbouw
In de akkerbouw is er een scala van maatregelen ontwikkeld om biodiversiteit in en rondom de akker te bevorderen. Zo worden boeren gestimuleerd om akkerranden aan te leggen, zodat insecten zich kunnen huisvesten. Om houtwallen aan te leggen, zodat insecten en vogels de winter kunnen overleven. Om weidebeheer toe te passen voor de weidevogels.

Tuinbouw
Maar in de kassen, wat gebeurt daar eigenlijk? In de kassen is het gebruik van biodiversiteit nog in een pril stadium. Dat komt, omdat zeker in de gangbare tuinbouw, de teelt optimaal gestuurd wordt in een afgesloten ruimte.

Alles perfect
In de kas krijgt de plant namelijk precies voldoende voedingsstoffen en water toegediend. Namelijk, voor elke plant is de luchttemperatuur en lichthoeveelheid perfect ingesteld en wordt er CO2 toegevoegd voor betere groei. Deze hoog technologische technieken leveren topkwaliteit groente op. Hier is niks gemakkelijks aan. Niks van, even een zaadje in de grond en oogsten maar.

Weerbaar
Deze teelten zijn al behoorlijk op weg naar perfectie, maar het kan nog veel beter. Planten worden snel ziek en zijn gevoelig voor vraat. Vroeger werden ziekten en plagen veelal chemisch bestreden, tegenwoordig worden in Nederland veelal natuurlijke bestrijders ingezet, vaak nog in combinatie met chemische middelen. Maar de wetgeving wordt steeds strenger. Steeds minder middelen zijn toegestaan en de teler vraagt zich af hoe hij nu zijn ziekten en plagen moet bestrijden.

Dit zijn de onderwerpen waar organisaties als LTO, Greenports en de WUR zich mee bezig houden. Zij zoeken naar oplossingen voor de tuinders. Een van die oplossingen is het gebruik van biodiversiteit.

Biodiversiteit in kassen
Biodiversiteit klinkt misschien makkelijk, want het gaat over de natuur, en de natuur gaat toch vanzelf? Niks is minder waar. Biodiversiteit is dynamisch, het bestaat uit een netwerk van organismen die samenwerken en gezamenlijk voor stabiliteit zorgen. Maar al die organismen zorgen ook voor problemen. Het inzetten van biodiversiteit vraagt kennis over hoe een ecosysteem werkt, in detail en op hoofdlijnen.

Symbiose
LTO en de WUR doen onderzoek naar functionele biodiversiteit in de kassen. InnoPlant denkt mee. Samen zoeken we naar symbiose en kijken we of we combinaties van organismen kunnen vinden die elkaar ondersteunen en niet concurreren.

Symposium: Het symposium “Meer rendement door biodiversiteit” waar deze onderwerpen aan bod komen vindt plaats in Monster, op 12 februari van 13:00-18:00. Nico van Ruiten, voormalig voorzitter Glastuinbouw Nederland begeleidt het symposium als dagvoorzitter.

Bekijk het volledige programma op www.milieufederatie.nl.

Aanmelden voor het Symposium kan hier

Over Eveline Stilma, de auteur

Eveline Stilma is doctor in de plantenteelt, gepromoveerd op biodiversiteit in de landbouw en eigenaar van InnoPlant. Een adviesbureau voor innovatieve plantenteelt.
Zij is gespecialiseerd in het ontwerp en ontwikkeling van innovatieve teeltsystemen. Die ecologisch zijn, economisch en technisch uitvoerbaar en sociaal haalbaar!

Niets meer missen, meld u hier aan voor de nieuwsbrief! Aanmelden Nieuwsbrief


Comments are closed.