Home » Portfolio InnoPlant

Portfolio InnoPlant

Voor projecten op het gebied van Feeding the Ci ty ontwerpt InnoPlant een teeltplan wat is afgestemd op de gebruikers. Per locatie wordt een uniek teeltsysteem ontworpen afhankelijk van de hoeveelheid ruimte die beschikbaar is en het type personen dat gebruik gaat maken van het groen. InnoPlant rekent vervolgens door wat de investering is van het groen bij uw gebouw of woonwijk, bepaalt de benodigde arbeid voor onderhoud en maakt een analyse van de kosten en baten uit het systeem. Projecten die zijn uitgevoerd door InnoPlant staan onder het kopje ‘projecten‘.