Home » Blog » Waarom eetbaar groen in de openbare ruimte?

Waarom eetbaar groen in de openbare ruimte?

Er ligt toch genoeg eten in de supermarkt?

We zijn steeds verder van onze voedselproductie af komen te staan. We zijn al duizenden jaren jagers verzamelaars, voedsel verzamelen zit in onze genen. Pas sinds de laatste vijftig jaar halen wij al het eten (in plastic verpakt) uit de supermarkt. Welvaartsziektes nemen toe zoals stress, obesitas en diabetes. Kinderen spelen steeds minder buiten. Er is een groeiende behoefte naar natuurlijk eten, ontspanning en in aanraking komen met de natuur.

Door eetbaar groen te plaatsen in de openbare ruimte krijgt iedereen de mogelijkheid om dichtbij huis betrokken te raken met de natuur. Kinderen en volwassenen zien hoe appels aan de boom groeien. Mensen komen bij elkaar, helpen bij het onderhoud en oogsten het fruit. Zij zijn buiten in het groen wat stress reducerend werkt. Gezond eten is gratis voor iedereen.

Wat is er gebeurd? Vroeger kende bijna iedereen wel iemand die op het boerenbedrijf werkte en veel mensen hadden een moestuin. De laatste vijftig jaar is daar verandering in gekomen. Er zijn daarbij schandalen ontstaan in de voedingsindustrie, zoals de fipronilcrisis of paardenvlees vermengd met rundvlees. Er is angst voor E-nummers. We voelen ons bedonderd.

Door bewoners te laten participeren in het openbare eetbare groen, komen mensen weer buiten, kinderen krijgen een natuurspeelplek en mensen leren weer eten uit de natuur.

Eetbaar groen is niet zonder meer een succes. Het is de bedoeling dat mensen gebruik maken van het eetbare groen. Door te ontwerpen met stakeholders en nieuwe kennis over aanleg en beheer van natuurlijke voedselsystemen te integreren in het ontwerp ontstaan er openbare voedsellandschappen waar bewoners gebruik van gaan maken. Eetbaar groen kan in de vorm van een voedselbos ook bijdragen aan andere natuur en biodiversiteit.

Meer weten? Ontvang het gratis e-book over de urgentie van eetbaar groen, succesvoorbeelden en valkuilen en wordt abonnee op de nieuwsbrief van InnoPlant. Stuur daarvoor een e-mail naar eveline@innoplant.nl.

Ook het Wellant College in Houten werkt aan deze innovatie. Ik geef bij hen via de Groene Hotspot een cursus aan alumni over beleid en planvorming van eetbaar groen in de openbare ruimte. Hoe deze stakeholders mee te nemen in het ontwerp? Hoe kan de gemeente bijdragen aan een succesvolle participatie? Welke eisen worden er aan eetbare gewassen gesteld in de openbare ruimte? Wilt u leren met welk beleid eetbaar groen een succes wordt in uw gemeente? Neem dan deel aan deze cursus. De cursus begint 14 april 2020.

Over de auteur

Eveline Stilma is doctor in de plantenteelt, gepromoveerd op biodiversiteit in de landbouw en eigenaar van InnoPlant. Een adviesbureau voor innovatieve plantenteelt. Zij is gespecialiseerd in het ontwerp en ontwikkeling van innovatieve teeltsystemen. Die ecologisch zijn, economisch, technisch uitvoerbaar en sociaal haalbaar!

Comments are closed.